नमस्ते अस्तु भगवन विश्र्वेश्र्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्र्वराय सदाशिवाय श्रीमन् महादेवाय नमः

Shivratri, Shivratri2020, LordShiva, Shiva, MahaShivratri2020, HarHarMahadev, महाशिवरात्रि

Rinku Patel,  Shivratri, Shivratri2020, LordShiva, Shiva, MahaShivratri2020, HarHarMahadev, महाशिवरात्रि

नमस्ते अस्तु भगवन विश्र्वेश्र्वराय
महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय
त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय
नीलकण्ठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्र्वराय सदाशिवाय
श्रीमन् महादेवाय नमः

#Shivratri #Shivratri2020 #LordShiva #Shiva #MahaShivratri2020 #HarHarMahadev #महाशिवरात्रि

नमस्ते अस्तु भगवन विश्र्वेश्र्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्र्वराय सदाशिवाय श्रीमन् महादेवाय नमः #Shivratri #Shivratri2020 #LordShiva #Shiva #MahaShivratri2020 #HarHarMahadev #महाशिवरात्रि

Let's Connect

sm2p0